ΑΑΥ 538 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑ-ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ