ΑΑΥ 527 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017