ΑΑΥ 525 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 161 ΑΑΥ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΣ-ΝΙΚΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ