ΑΑΥ 512 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ