ΑΑΥ 496-18 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΗΙ 1054