ΑΑΥ 495 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 320 ΑΑΥ. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας