ΑΑΥ 494 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 31 ΑΑΥ. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων