ΑΑΥ 490 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.