ΑΑΥ 479 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 163 ΑΑΥ