ΑΑΥ 456 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι – Αναβάθμιση υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης