ΑΑΥ 446 ΑΝΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16 ΑΑΥ. Εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΜΟΝΙΜΩΝ