ΑΑΥ 439 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 35 ΑΑΥ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.