ΑΑΥ 438 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 34 ΑΑΥ-ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.