ΑΑΥ 434 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 17 ΑΑΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ