ΑΑΥ 425 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 245 ΑΑΥ. Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους άσκηση 2021-Απόφαση Δημάρχου 53/2021