ΑΑΥ 425 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕΙΣΜΟΔΑΝΕΙΟ)