ΑΑΥ 408 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 304. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για λειτουργία αντλιοστασίων των γεωτρήσεων