ΑΑΥ 406 ΑΠΟΖΗΜΟΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΔΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ