ΑΑΥ 392 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 203 ΑΑΥ. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας