ΑΑΥ 358 ΔΕΗ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ-Συμπληρωματική. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για λειτουργία αντλιοστασίων των γεωτρήσεων-2019