ΑΑΥ 352 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 282 ΑΑΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019