ΑΑΥ 323 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 6 ΑΑΥ. Εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΜΟΝΙΜΩΝ