ΑΑΥ 298 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 09 ΑΑΥ.. Εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΜΟΝΙΜΩΝ