ΑΑΥ 297 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 85 ΑΑΥ. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα