ΑΑΥ 281 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 167 ΑΑΥ 00-8116.001. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ 2020-ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΡΥΣΑΚΗΑ ΧΡΗΣΤΟΣ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 34924 (ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)