ΑΑΥ 244 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 38 ΑΑΥ.. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού(IKA) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67