ΑΑΥ 230 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 98 ΑΑΥ.. Ασφαλιστικές εισφορές απασχολουμένων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα