ΑΑΥ 224 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 204 ΑΑΥ.. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (COVID-19)