ΑΑΥ 223 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 146 ΑΑΥ-AnyDESK. Προμήθεια λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης(COVID-19) 2021