ΑΑΥ 210 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 175 ΑΑΥ. Σύμβαση για γιατρό εργασίας στο Δήμο Δεσκάτης-2020 ΥΜΒΑΣΗ 9242/16-12-2019 19SYMV006039006