ΑΑΥ 202 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 40-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)