ΑΑΥ 192 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 31 ΑΑΥ. Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)