ΑΑΥ 190 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 28 ΑΑΥ. Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων(Δαπάνες πλήρωσης θέσεων Σχολικων καθαριστριών Μερικής Απασχόλησης)