ΑΑΥ 171 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ