Α. Προέλεγχος Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2018 Β. Προέλεγχος ισολογισμού του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2018.