Α. Προέλεγχος Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2016 Β. Προέλεγχος ισολογισμού του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2016.