Α Π Ο Φ Α Σ Η -193- ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ «Έγκριση και ανάθεση της προμήθειας τεσσάρων (4) καινούριων ελαστικών, για το Ι.Χ. επιβατικό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1027 του Δήμου Δεσκάτης