Α. Έλεγχος Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2020 και έγκριση αυτού. Β. Προέλεγχος ισολογισμού του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2020