Α. Έλεγχος Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2019 και έγκριση αυτού Β. Προέλεγχος ισολογισμού του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2019.