Α) Έγκριση του πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών του Δήμου Δεσκάτης σχετικά με τη μελέτη προτεινόμενων δράσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 01, A/A ΟΠΣ: 241 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», και Β) Έγκριση της προαναφερόμενης μελέτης.