5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΞΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ”