5. Συμμετοχή του Δήμου Δεσκάτης στο Πρόγραμμα 2020-2025 LIFE Terra «Ένα δέντρο για κάθε Ευρωπαίο – 500 εκ. δέντρα σε 5 έτη» και έγκριση φύτευσης σε κοινόχρηστο χώρο στον οικισμό της Δήμητρας του Δήμου Δεσκάτης.