5. Αποδοχή ποσού 16.380,99 € για την εκτέλεση του έργου « Ύδρευση Παλιουριάς – Παναγιάς» του Προγράμματος « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »