4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ “ΚΑΡΑΒΙΔΑ” ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΑΛΗ”