2η ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/04/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ