1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ-ΛΑΗ