Ανοιχτή πρόσκληση για το «Βοήθεια στο Σπίτι» στον Δήμο Δεσκάτη

    Στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης (ΔΕΠΑΚΑΑ) του Δήμου Δεσκάτης λειτουργεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει υπηρεσίες στους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες ή άλλα προβλήματα υγείας, ώστε να παραμείνουν στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Καταβάλλεται προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανήμπορων ατόμων και για την δημιουργία προϋποθέσεων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Τέλος, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση και ανακούφιση της οικογένειας που έχει την ευθύνη της φροντίδας του ανήμπορου ανθρώπου.

      Ποιους αφορά

 • u Ηλικιωμένους ανθρώπους που χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας, ηθικής και συναισθηματικής στήριξης.
 • u Μοναχικά άτομα με οικονομικές δυσκολίες τα οποία δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως ή μερικώς.
 • u Κατοίκους του Δήμου Δεσκάτης ανεξαρτήτως ηλικίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
 • u Άτομα με ειδικές ανάγκες.

      Προσφερόμενες υπηρεσίες

 • v Ηθική, συναισθηματική στήριξη των πασχόντων ατόμων.
 • v Ηθική, συναισθηματική στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος.
 • v Αποκατάσταση και βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων.
 • v Στοιχειώδη καθαριότητα και συντήρηση κατοικίας.
 • v Ευαισθητοποίηση κοινωνικού περίγυρου και ανάπτυξη δικτύου εθελοντών.
 • v Συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες (Κέντρα Υγείας, Κοινωνική Πρόνοια, Ταχυδρομεία, κ.λ.π.).
 • v Κλείσιμο ραντεβού και παραπομπές στο Κέντρο Υγείας.
 • v Νοσηλευτική φροντίδα (έλεγχος αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, ενέσεις, εμβολιασμοί γρίπης, κ.λ.π.).