ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

    Ξεκίνησαν οι ανασκαφές στην κοίτη του φράγματος Ιλαρίωνα από την αρχαιολογική υπηρεσία, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης εργατικού δυναμικού  όπου θα απασχοληθούν  70 περίπου άτομα από το Δήμο μας.