ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ -ΦΟΡΤΩΤΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-22 ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ