ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ., ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Κ.Ε.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟ 13-02-2012 ΕΩΣ 24-02-2012,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

1.      ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

2.      Α.Φ.Μ.

3.      Α.Μ.Κ.Α

4.      ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)